Perkovský potok

Perkovský potok je potok v Podunajskej nížine, preteká územím okresov Topoľčany a Nitra. Je to ľavostranný prítok Radošinky, meria 20,7 km a je tokom V. rádu. V pramennej oblasti preteká Kobylou dolinou, následne napája vodné nádrže Horné Štitáre a Bodok. Potom napája ďalšiu vodnú nádrž Horné Obdokovce, preteká územím tzv. Čermianskeho močiara a vzápätí napája vodnú nádrž Hruboňovo.

Prameň: v Bojnianskej pahorkatine severne od obce Horné Štitáre v nadmorskej výške okolo 215 m n. m.

Smer toku: najprv na juh, medzi osadou Bodok a obcou Čermany na juhozápad, odtiaľ opäť prevažne na juh

Geomorfologické celky: Podunajská pahorkatina, podcelok Nitrianska pahorkatina, časť Bojnianska pahorkatina

Prítoky: sprava z oblasti Kalníkov, z oblasti Čížovca, od osady Chrenovec (162,3 m n. m.), zľava z oblasti Pereša (Hája), z oblasti Líščieho, z oblasti Hrabiny, Manický potok, Suliansky potok (152,0 m n. m.) a prítok spod Hložína (230,6 m n. m.)

Ústie: do Radošinky pri obci Zbehy v nadmorskej výške 142 m n. m.

Obce: Horné Štitáre, osada Bodok, Horné Obdokovce, osada Čermanská domovina (okrajom), Čermany, Hruboňovo, Šurianky, osada Perkovce, Čakajovce (okrajom), Zbehy