Perlit

rozlišovacia stránka

Perlit môže byť:

  • v stavebníctve: stavebný, izolačný jemne granulovaný materiál vyrábaný z rovnomennej horniny, pozri expandovaný perlit
  • v metalurgii a strojárstve: mechanická zmes feritu a cementitu, pozri perlit (metalurgia)
  • v geológii: vulkanická hornina, sklovitá forma ryolitu s orbikulárnou textúrou, pozri perlit (hornina)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.