Perotinus alebo Perotinus Magnus alebo aj Magister Perotinus či Pérotin bol francúzsky skladateľ, najvýznamnejší predstaviteľ tzv. Notredamskej školy a spolu s magistrom Léoninom autor zbierky Magnus liber organi. Pôsobil v Paríži okolo roku 1200 (dátumy narodenia a úmrtia sú neznáme) ako kapelník katedrály Notre Dame. Je známy vďaka spisom hudobných teoretikov Jana z Garlandie a autora, ktorý písal pod menom Anonym IV, ktorí žili v polovici 13. storočia.

Alleluia nativitas

Dielo upraviť

Perotinus revidoval, skrátil a modernizoval staršiu Léoninovu verziu Magnus liber organi. Prepísal mnoho skladieb do nových foriem, požíval pokročilejšiu rytmiku. Pridaním nových rytmických foriem predznamenal ďalší vývoj hudby. Nesúhlasil navyše s prílišnou rozťahanosťou pasáží bez zmien, čím zdôraznil potrebu priebežného vnútorného vývoja hudobnej skladby, čo je spolu so zdokonalením skladobnej techniky diskantu rozšírením o tretí a štvrtý hlas zásadným prínosom tohto skladateľa. Zdá sa, že Perotinova tvorba bola veľmi rozsiahla, vytvoril do sto skladieb.

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť