Perzekúcia

stíhanie alebo prenasledovanie pre politickú, národnú, náboženskú alebo inú príslušnosť

Perzekúcia znamená stíhanie alebo prenasledovanie pre politickú, národnú, náboženskú alebo inú príslušnosť.