Peter Pásztor

slovenský architekt

Peter Pásztor (* 25. september 1948, Levoča) je slovenský architekt

Štúdium a kariéraUpraviť

Vyrastal v Gelnici. Svoje vysokoškolské štúdium absolvoval na Stavebnej Fakulte SVŠT v Bratislave (1967 – 1973). V rokoch 1973 – 1974 pôsobil v košickom ateliéri ŠPTÚ pod vedením Ing. arch. Jána Šprláka-Uličného, neskôr v Športprojekte do roku 1987. Od roku 1987 do 1990 nasleduje Stavoprojekt Košice, ateliér vývoja a typizácie. Roku 1989 sa rozhodne ísť pracovať do budapeštianskeho ateliéru Imre Makovcza, kde strávi osem mesiacov. Makoveczova filozofia, a jeho osobitný myšlienkový svet silne ovplyvní a formuje Pásztorovu hlboko založenú regionálno-organickú orientáciu. Po návrate z Budapešti sa ocitne v konzervatívnom, socialistickom prostredí, kde sú jeho tvorivé ambície obmedzené prevládajúcimi achitektonickými názormi V roku 1990 sa spojí s názorovo blízkym architektom Martinom Drahovským a spolu založia architektonickú firmu.

Pedagogická praxUpraviť

 • 1978-83 Stavebná fakulta VŠT Košice, Katedra konštrukcií pozemných stavieb (externista)
 • 1992-93 Strojnícka fakulta TU Košice, Katedra designu (externista)
 • 1993-95 Stavebná fakulta TU Košice, Katedra konštrukcií a pozemného staviteľstva
 • 1996-98 Stavebná fakulta TU Košice, Katedra architektúry
 • 1998 Fakulta umení (predtým fakulta úžitkových umení) Katedra architektúry

HabilitáciaUpraviť

1995 FA STU Bratislava (Organický prístup v sakrálnej architektúre na Slovensku)

DizertáciaUpraviť

2000 FA STU Bratislava (Architektúra ako umenie, či výsledok kompromisu?)

InauguráciaUpraviť

2003 FA STU Bratislava (Organický prístup ako princíp architektonickej tvorby)

Charakteristika tvorbyUpraviť

Pásztorova regionálno-organická, resp. živá architektúra, ako ju on sám často nazýva, je čistá tvorba, ktorá má základy zakorenené v krajine. Jeho vlastný tvorivý názor je vždy adoptovaný pre konkrétne podmienky budúcej stavby a konkrétneho objednávateľa s využitím miestnych materiálov. Takto vzniknutá architektúra sa vyznačuje skulpturálnym artefaktom, archaickými náznakmi a organickými tvarmi. Organickosť sa netýka len vonkajšieho stvárnenia, tvorivá identita vynikne aj v nepravidelných, nepravouhlých pôdorysoch. Výrazové dominanty stavieb sú drevené kmene, stĺporadie z dreva, stĺpy s trsom podporných trámov, ktoré vychádzajú z horného ukončenia stĺpa, ďalej sú charakteristické aj gotické oblúky a prehýbanie strechy. Pri tvorbe hmoty, a konfigurácii priestoru Pásztor vychádza obvykle z dvojkrídlovej dispozície s centrálnou presklennou halou, resp. z pôdorysnej skladby tvaru „L“. Tieto charakteristické tvarové prvky a pôdorysné skladby sa uplatňujú nielen pri rodinných domoch, ale aj pri veľkolepejších stavbách.

Výber realizáciíUpraviť

Výber realizácií na území SlovenskaUpraviť

 • 1978 – Dom potravín, Humenné (spoluautor: Šprlák)
 • 1983 – Rekonštrukcia klubu architektov, Košice, Zámočnícka 1 (Zahatňanská, Zahatňanský)
 • 1984 – Výpočtové stredisko VSE Košice, protifašistických bojovníkov
 • 1984 – Dom smútku, Gelnica – interiér (Maliňák, Zahatňanský, Pulík)
 • 1985 – Podtatranské Múzeum, Poprad – archeologická expozícia (Zahatňanský)
 • 1986 – Zimný štadión, Gelnica
 • 1988 – Krytá plaváreň a telocvičňa, Liptovský Mikuláš, Vajanského ul., (Zahatňanský)
 • 1993 – Interiér velína Elektrárne Nováky (Rozman)
 • 1993 – Rekonštrukcia – r.k. kostol sv. Ducha, Košice, Južná tr.
 • 1993 – R.k. kostol, Lovinobaňa
 • 1994 – Rekonštrukcia – Expozícia starých tlačí Štátnej vedeckej knižnice, Košice, ul. Pri Miklušovej väznici
 • 1994 – Generálny konzulát Českej republiky, Košice, Rázusova 13 (Drahovský, Neufeld)
 • 1996 – Rodinný dom, Košice, Topásova 4
 • 1997 – Poisťovňa Otčina, Košice, Mäsiarska 12 (Friedmann, Rozman)
 • 1997 – Dom Charity, Švedlár, rekonštrukcia
 • 1997 – Najvyšší kontrolný úrad, Košice, Komenského 59 (Drahovský)
 • 1997 – Hotel Bankov (Drahovský, Šimko)- Cena Dušana Jurkoviča
 • 1997 – Jazierko a potôčik, Košice, Mestský park pri stanici
 • 1998 – Hotel čierny orol, Rožňava, nám. Baníkov 17 (Priatková, Bobčák)
 • 1998 – Rodinný dom, Košice – Barca, Teplého 1
 • 1999 – Hraničné oddelenie Policajného zboru SR, Čierna nad Tisou (Drahovský)
 • 2001 – Rodinný dom, Košice – Pereš, Bystrická ul.
 • 2002 – Rekonštrukcia Tabačky, Košice, Strojárenská 1 (Drahovský, Jirásková, Škumaničová)
 • 2002 – Rekonštrukcia Máraiho štúdia Divadla Thália, Košice, Timonova 3 (Jankovič)
 • 2003 – Rodinný dom, Baška (Škumaničová)
 • 2007 – Tržnica (Inkubátorový dom), Moldava nad Bodvou
 • 2012 – Kostol Božieho Milosrdenstva, Košice, Sídlisko KVP (Simko, Neufeld, Rozman, Drahovský, Friedmann)
 • 2012 – Rekonštrukcia amfiteátra, Moldava nad Bodvou
 • 2013 – Rodinný dom, Košice, Kavečianska ulica (Cziel, Sečka, Hrehová)
 • 2013 – Výmenník Ľudová, Košice (Ondrej)
 • 2018 – Svadobná sála, Košice, Bačíkova ulica (Capek)
 • 2018 – Rekonštrukcia Rákocziho kaštieľa v Borši (prebieha)

Výber realizácií na území MaďarskaUpraviť

 • 1993 – Výkendový dom, Mezőcsát
 • 1993 – Rodinný dvojdom, Bankoszeg
 • 2000 – Folkloristický tábor, Boldogkőváralja

Výber realizácií na území ČeskaUpraviť

 • 2003 – Rodinný dom, Vřesina

ZdrojeUpraviť

 • Matúš Dulla: Architekt Peter Pásztor, Mertum 1995
 • Peter Pásztor (propagačný leták), Karnat Košice, 2004
 • http://hik.hu