Petríkovo je potok na Horehroní, na území okresu Brezno.[1] Je to ľavostranný prítok Hrona s dĺžkou 9,8 km a je tokom III. rádu.

Petríkovo
potok
Zdrojnica Fabova hoľa, Veporské vrchy
Ústie Hron, Bacúch
Dĺžka 9,8 km
Povodie Hron
Rád toku III.
Číslo recipienta 4-23-01-4070
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Pramení vo Veporských vrchoch, v podcelku Fabova hoľa[2], na severnom svahu Fabovej hole (1 438,8 m n. m.), v nadmorskej výške okolo 1 315 m n. m.[3] Na hornom toku tečie na sever cez Petríkovu dolinu, zľava priberá prítok zo severovýchodného svahu Javorinky (1 434,8 m n. m.), ďalší ľavostranný spod Veľkej Smrekovice (1 321,6 m n. m.) a pravostranný spod Malej Smrekovice (1 374,9 m n. m.). Ďalej sa stáča severozápadným smerom, zľava priberá významný prítok z Prostrednej doliny a následne opäť ľavostranný prítok zo severného svahu Psice (1 396,6 m n. m.). Následne priberá ešte dva kratšie ľavostranné prítoky a vstupuje do Horehronského podolia, do podcelku Heľpianske podolie. Oblúkom sa stáča k svojmu ústiu do Hrona, juhovýchodne od obce Bacúch v nadmorskej výške približne 576 m n. m.[4]

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-09-10]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-06-18]. Dostupné online.
  3. Veporské vrchy. Turistická mapa. 1 : 50 000. Harmanec: VKÚ, a. s., 1999.
  4. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-09-10]. Dostupné online.