Petržalka-Východ 4

Petržalka-Východ 4 je lokalita v miestnej časti Petržalka-Východ v mestskej časti Petržalka v Bratislave.

Poloha v rámci Petržalky

Ohraničuje ju zo západu Dunajská cyklistická cesta, zo severu lokalita Petržalka-Východ 3, z východu Dunaj a z juhu kataster miestnej časti Jarovce.

Zástavba sa tu nenachádza. Plochu lokality tvorí zalesnené územie a výbežok Jarovského ramena.

ZdrojeUpraviť