Petrov potok

Petrov potok je potok na Záhorí, v južnej časti okresu Senica. Je to pravostranný prítok Šaštínskeho potoka, meria 3,3 km a je tokom V. rádu. Tečie na území CHKO Záhorie.

Petrov potok
Dĺžka toku 3,3 km
Plocha povodia ? km²
Rád toku V.
Povodie Myjava
Prameň Lakšárska pahorkatina
Ústie Šaštínsky potok
Hydrologické poradie 4-13-03-074
Číslo recipienta 4-13-03-946

Preteká centrálnou časťou Borskej nížiny, pramení v podcelku Lakšárska pahorkatina na juhozápadnom svahu Dubníka (288,8 m n. m.), v lokalite Gočálovec v nadmorskej výške približne 248 m n. m. Od prameňa tečie sprvu na západ, pričom vytvára oblúk prehnutý na sever, následne sa stáča a pokračuje severozápadným smerom. Z pravej strany priberá najprv prítok spod Dubníka, potom potok Pod vrchom a stáča sa západným smerom. Ďalej podteká cestu II/590 a tesne pred svojim ústím sa stáča na severozápad. Do Šaštínskeho potoka sa vlieva severne od obce Lakšárska Nová Ves v nadmorskej výške cca 204 m n. m.