Doktor filozofie

(Presmerované z PhDr.)
O titule PhD. pozri doktor (PhD.).

Doktor filozofie, skratka PhDr., je vysokoškolský titul, ktorý (napríklad na Slovensku) po absolvovaní obhajoby rigoróznej práce a rigoróznej skúšky získa absolvent v spoločenskovedných, umenovedných a zdravotníckych študijných programoch[1] konkrétnej univerzity.

Referencie Upraviť