Pilocytárny astrocytóm

Pilocytárny astrocytóm alebo pilocytový astrocytóm je nezhubný nádor mozgu, pôvodom z buniek neuroglie (astrocyty).

Charakteristika upraviť

Pilocytárny astrocytóm je nádorom prevažne detského veku, s maximom výskytu do 20. roku života. Najčastejšie sa nachádza v zadnej jame lebečnej v mozočku, no môže sa vyskytnúť i kdekoľvek inde v mozgu. Od miesta nádoru sa následne odvíjajú i klinické ťažkosti pacienta.

Klinické príznaky upraviť

Pri najčastejšej lokalizácii astrocytómu v oblasti mozočka sú klinické príznaky pomerne včasné. Ako prvé sa objavujú prejavy porušenej rovnováhy s rýchlo sa zhoršujúcim syndrómom vzostupu vnútrolebečného tlaku (bolesti hlavy, zvracanie, závrate, poruchy vedomia). Príčinou je málo miesta v tejto oblasti lebky a rýchle zablokovanie likvorových ciest tlakom nádora.
Ostatné lokalizácie sú vzácnejšie a klinicky sa najčastejšie prejavujú bolesťami hlavy a epileptickými záchvatmi.

Diagnostika upraviť

 
MRI mozgu zobrazuje recidívu pilocytárneho astrocytómu v oblasti mozgového kmeňa.

Najvýznamnejšiu úlohu zohráva vyšetrenie magnetickou rezonanciou. Nádor má pomerne typický obraz prevažne tenkostennej cystickej expanzie s menším podielom solídneho tkaniva, ktoré sa po podaní kontrastnej látky pomerne výrazne sýti.

Definitívna diagnóza sa stanoví histologicky.

Diferenciálna diagnostika upraviť

Nádor treba odlíšiť od iných typov astrocytárnych nádorov, PNET, ependymómu, hemangioblastómu a arachnoideálnej cysty.

Liečba upraviť

Liečba je takmer výlučne chirurgická, s dobrou prognózou.

Referencie upraviť

  • VYMAZAL, Jozef. Magnetická rezonance nervové soustavy, radiologické a klinické aspekty (I. Mozkové nádory). Praha : M-Diag Publishing, 2006. ISBN 80-903811-0-3. S. 7-11. (česky)