Plávanie detí

Plávanie detí je primeraná pohybová aktivita vo vodnom prostredí. Pozitívne vplýva na celkové prospievanie dieťaťa, ponúka mu primerané podnety pre rozvoj jeho schopností a má význam aj z pohľadu posilňovania integrity rodičov a detí. Vzhľadom na nízky vek detí (0-3 roky) je "plávanie" malých detí náročné na hygienické a bezpečnostné požiadavky. Pre výkon tejto práce je potrebné absolvovať špecializované, odborné školenie.

Rozdelenie podľa veku detí:

  • Novorodenecké do 28 dní od narodenia
  • dojčenské od 29. dňa do 6 mesiacov
  • batolivé od 6 mesiacov do jedného roka
  • detí od 1 roka do troch rokov
  • od štyroch rokov

Od štyroch rokov sa plávanie detí radí pod klasickú formu učenia plávania cez prípravný, základný a zdokonaľovací plavecký výcvik. Následne ho delíme na rekreačné, športové a pretekárske plávaní detí.

"plávanie" - označenie (s uvodzovkami) pre plávanie detí do 4 rokov, tiež sa používa výraz "baby plávanie".
 plávanie  - označenie (bez uvodzoviek) pre plávanie od 4 rokov.

Čas, pokrok a výdobytky ľudí a ich spoločenstiev menia spôsob a možnosti využívania vody. Vodné prostredie je nenahraditeľné nie len pre zdravé deti, ale hlavne pre deti s rôznymi postihnutiami. Civilizačný pokrok vytvára aj v oblasti vývoja detí silný tlak až deformácie, ktoré na druhej strane vyvolávajú potrebu kompenzácie takýchto vplyvov. Aj keď nie je učenie plávania súčasťou základného vzdelania ako kedysi v histórii platí, že plávanie, je najzdravšia a najvhodnejšia pohybová aktivita, ktorú život ponúka.

Využívanie vodného prostredia pre zdravý vývoj detí je prostriedok, ktorý sa využíva od nepamäti. Najznámejšou hystorickou informáciou z oblasti vývoja plávania je systém Sparťanského vzdelávania, ktoré hovorilo o troch pilieroch, ktoré boli základom vzdelania. Čítanie, písanie a plávanie. História detského plávania, ktorá sa dá z pohľadu fylogenetického vývoja ľudstva popísať, na základe konkrétnych zverejnených poznatkoch, je relatívne mladá. Je spojená z vývojom v troch základných smeroch. Odbornom, naturistickom a takzvanom HELP "plávaní".

Odborný prístupUpraviť

"Plávanie" detí sa veľmi často zamieňa za plávanie v pravom slovnom význame. Správne, odborne vedené "plávanie" detí, nemá nič spoločné s plaveckým výcvikom a preto ho nemožno pod klasické plávanie ani radiť. "Plávanie" detí rešpektuje hlavne zdravotné aspekty vplyvu vodného prostredia na organizmus a preto sa niekde objavuje aj v spojení s termínom hydroterapia. Popredný odborník na "plávanie" malých detí, Reiner Cherek, definuje ako dôležité oblasti vplyvu na dieťa návyk na vodné prostredie (nie ponáraním), rozvoj zmyslového a motorického vnímania, rozvoj osobnosti a popisuje význam vplyvu vodného prostredia pre hendikepované deti a ich integráciu v spoločnosti, prostredníctvom programov kolektívneho "plávania" postihnutých detí so zdravými. Rovnako popisuje všeobecne známe vplyvy na obehové systémy, sociálne správanie, psychomotorický vývoj... Správne vedené kurzy pod odborným dozorom tak prispievajú k zdravým citovým väzbám v rodine a zlepšujú celkové prospievanie detí a ich schopnosť uplatniť sa. Platí, že "plávajúce" deti sú zdravšie, odolnejšie, šikovnejšie, priebojnejšie, schopnejšie, než deti, ktoré takéto programy neabsolvujú.

Naturistický prístupUpraviť

Naturizmus významne problematiku "plávania" malých detí ovplyvnil a ovplyvňuje. Nové poznatky hovoria o tom, že malé deti sú veľmi citlivé na konkrétne prístupy a aký veľký majú na nich vplyv. Nie sme ryby, alebo delfíny a voda nie je naše prirodzené prostredie. Vo výchove detí sa nemá objavovať nič, čo môže znižovať úroveň ich citového vnímania a tým znižovať kvalitu ich morálnych vlastností. Činnosti, ako ponáranie, hádzanie, lietanie, (všetko sú to aktivity spojené s "plávaním" detí pri naturistickom pohľade na problematiku), by sa nemali v "plávaní" malých detí vôbec objavovať. Tento prístup je často zneužívaný reklamnými kampaňami, čo zvyšuje jeho popularitu. Prvky naturistického plávania sa objavujú vo väčšine kurzoch a školách po celom svete. Pri tomto prístupe je pre deti nebezpečné to, že to rodičia považujú za správne a spájajú svoje pozitívne emócie s negatívnymi pocitmi a emóciami detí.

Tzv. "HELP" prístupUpraviť

Má svoje korene v naturistickom prístupe. Len sa transformoval na aktuálny stav vývoja spoločnosti. Využil aktuálne komerčné prostredie, rozmach súkromných, privátnych bazénov hlavne v Austrálii a Spojených Štátoch a rozvinul najsilnejšiu vetvu v tejto oblasti. Nakoľko však významne podlieha komerčnému vplyvu spoločnosti, nesie so sebou veľmi veľa nebezpečného pre vývoj hlavne malých detí do jedného roka ich života. Úroveň stresu detí je ľahko čitateľná z dychovej frekvencie a spôsobu dýchania detí pri nácviku. Takýto prístupom preferujú mnohé renomované školy. Keďže takéto prístupy sú často konfrontované s názormi detských psychológov a iných odborníkov prevažne z oblasti pediatrie, odborná verejnosť vníma tento prístup rezervovane.

Externé odkazyUpraviť