Plavidlo je umelá plávajúca konštrukcia na akúkoľvek ľudskú činnosť na vodnej ploche, v zmysle Zákona o vnútrozemskej plavbe s výnimkou plte, ktorá sa vzhľadom na jej charakter, konštrukciu a ovládateľnosť klasifikuje ako plávajúce teleso. Plavidlo sa využíva najmä na prepravu osôb alebo nákladu, pri rôznych službách alebo prácach na vode, stavbe alebo ťažbe surovín.

Plť už nepatrí do kategórie plavidiel

Právne definície upraviť

Podľa Zákona o vnútrozemskej plavbe sa plavidlom (na účely vnútrozemskej plavby) rozumie:[1]

 • loď vnútrozemskej plavby,
 • malé plavidlo (plavidlo s dĺžkou trupu do 20 m, ktoré je určené na prepravu najviac 12 osôb, ktoré je určené len na športové a oddychové účely bez ohľadu na spôsob jeho pohonu s dĺžkou trupu od 2,5 m do 24 m. Nie je postavené alebo určené na tlačenie, vlečenie alebo vedenie v bočne zviazanej zostave plavidiel, ktoré nie sú malými plavidlami),
 • prievozná loď (tiež tzv. trajekt alebo kompa - plavidlo, ktoré slúži na prekonávanie vodnej prekážky a vykonávanie lodnej prepravy cez vodnú plochu),
 • plávajúci stroj (plavidlo vybavené mechanickým zariadením, určené na práce na vode, vodných cestách a v prístavoch, ako napríklad plávajúci bager, plávajúci elevátor, baranidlo, plávajúci žeriav, plávajúca čerpacia stanica, ekologický zberač),
 • plávajúce zariadenie (plavidlo používané na vodných cestách a v prístavoch, ktoré nie je určené na opakované premiestňovanie, ako napríklad pristávací pontón, plávajúca garáž, botel, plávajúca plaváreň, plávajúci dok, obytné plavidlo, tzv. hausbót).

V rokoch 2001 - 2003 ten istý zákon v definícii obsahoval od malých plavidiel aj samostatnú položku rekreačné plavidlo, Toto sa definuje ako plavidlo bez ohľadu na spôsob pohonu, s dĺžkou lodného telesa od 2,5 m do 24 m, určené na ššportové a oddychové účely, pričom sa nelimituje počet ľudí na jeho palube.[2]
V predchodcovi súčasného zákona, t.j. v pôvodnom zákone č. 26/1964 Zb. o vnútrozemskej plavbe, ktorý platil od roku 1964 do roku 2000, sa plavidlo definovalo ako súhrnné označenie pre "lode, plávajúce stroje, plávajúce zariadenia a plte".[3]

Podľa Európskych pravidiel pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách (4. vydanie, 2009) je plavidlo (angl. vessel) akákoľvek "loď" (angl. craft) vnútrozemskej plavby, vrátane malých plavidiel a prievozných lodí, ako aj plávajúci stroj (angl. floating equipment) a námorná "loď" (angl. seagoing vessel). Plavidlo nezahŕňa plávajúce teleso (angl. assembly of floating material; definícia: akákoľvek plť alebo akákoľvek konštrukcia, pevné zoskupenie plávajúcich predmetov alebo predmet schopná/-né/-ný plavby okrem plavidiel alebo plávajúcich zariadení) a plávajúce zariadenie (angl. floating establishment; definícia: akýkoľvek plávajúci "objekt" [angl. installation], ktorý "stojí" [angl. is stationary], čiže je priamo alebo nepriamo zakotvený alebo vyviazaný k brehu, napríklad plávajúce plavárne, doky, pristávacie pontóny alebo plávajúce garáže pre člny alebo podobné objekty).[4][5]

Referencie upraviť

 1. Zákon č. 338/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov platných k februáru 2013
 2. [1] Zákon č. 338/2000 Z.z. v pôvodnom znení
 3. Zákon č. 26/1964 Zb. o vnútrozemskej plavbe
 4. ECE/TRANS/SC.3/115/Rev.4 - European Code for Inland Waterways [online]. New York, Ženeva: OSN, 2009, [cit. 2013-02-24]. Dostupné online. (anglický)
 5. ECE/TRANS/SC.3/115/Rev. 4 - Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách [online]. New York, Ženeva: 2009, [cit. 2013-02-24]. Dostupné online. (preklad je chybný)

Iné projekty upraviť

 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Plavidlo