Pletenec alebo cingulum je úsek kostry hornej končatiny a dolnej končatiny, ktorým sa pripája kostra končatiny ku kostre trupu. Patrí sem lopatka, kľúčna kosť a panvové kosti.