Cladistia (iné názvy: Cladistei, Cladistioidea, Brachiopterygii, Polypterei, staršie: Polypterini) je taxón (podtrieda, infratrieda, staršie: podrad) lúčoplutvovcov v najnovších systémoch spravidla s jediným radom plutváňotvaré[1] (iné názvy: plutváne, bichirotvaré[2][3], bichiry[4], bichire[5], mnohoplútniky[6], zastarano: mnohopľutvé[7]; lat. Polypteriformes alebo Brachiopterygii).

Charakteristika plutváňotvarých

upraviť

Niektorými znakmi (ich vývoj cez larvu s vonkajšími žiabrami, lalokovité plutvy, existencia pľúcnych vakov) sa podobajú na dvojdyšníky (čo je skupiny násadcoplutvovcov), ale zrejme ide len o nezávisle vzniknutú analogickú podobnosť.

Majú ganoidné šupiny, na chrbáte 5 - 18 drobných plutvičiek. Dokážu žiť vo vodách s nízkym obsahom kyslíka aj zarastených rastlinstvom. Dnes žije minimálne 16 druhov. Dnešné aj vyhynuté druhy žili/žijú len v Afrike.

Systematika

upraviť

Cladistia sa zaraďujú aj do taxónu chrupkokostnaté (Chondrostei) v širšom zmysle alebo ojedinele do taxónu násadcoplutvovce, celkovo je ich pozícia stále neistá.

V niektorých systémoch sa sem zaraďuje aj rad Guildaychthiformes, ktorý je v tomto systéme zaradený v taxóne Actinopteri.

Systém vyzerá takto:

Cladistia:

  1. BURNIE, D. Zviera. Bratislava: Ikar. 2002. S. 22, 481
  2. MATOUŠEK, Branislav; TRNKA, A. Prehľad systému chordátov. Acta Facultatis paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis : Series B - rerum naturalium (Trnava: Trnavská univerzita), 1997, čís. 1, s. 41-54. ISBN 80-88774-29-2.
  3. FRANK, S. Veľký obrazový atlas rýb. 1976. S. 15
  4. Bichir ornamentový - Národná zoo Bojnice [online]. zoobojnice.sk, 2020-05-28, [cit. 2023-06-20]. Dostupné online.
  5. SAMUEL, O et al. Geologický slovník - zoopaleontológia. 2000. S. 16
  6. STANĚK, Veľký obrazový atlas zviera. 1965. S. 238
  7. Rízner, Ľ. Živočíchopis. Uh. Skalica 1875. S. 148