Lúčoplutvovce (iné názvy: lúčoplutvé (ryby); zriedkavo: ryby v najužšom zmysle, vyššie ryby, pravé ryby; lat. Actinopterygii) sú hlavný taxón (hodnotený spravidla ako trieda či podtrieda) rýb (Osteichthyes). Do tejto skupiny patria takmer všetky dnes žijúce ryby (Osteichthyes) a vyše polovica všetkých dnes žijúcich stavovcov.

Lúčoplutvovce

sciéna orlovitá
Vedecká klasifikácia
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Charakteristika

upraviť

Pozri aj charakteristiku uvedenú v článku ryby (Osteichthyes)

Základné znaky v rámci rýb:

  • Majú kostru plutiev pozostávajúcu zo samostatných tyčinkovitých lúčov (radiálií)
  • Telo je spravidla pokryté šupinami
  • Primárne majú dva páry vnútorných nozdier, chýbajú im vnútorné nozdry (choány)
  • nízka koncentrácia močoviny a oxidu trimetylamínu v krvi
  • neprepojená dýchacia a tráviaca trubica

U nás sa najčastejšie vyskytujú: kapor obyčajný (Cyprinus carpio), lieň obyčajný (Tinca tinca), jalec hlavatý (Leuciscus cephalus), mrena obyčajná (Barbus barbus), ostriež obyčajný (Perca fluviatilis), zubáč obyčajný (Stizostedion lucioperca), pstruhy (Salmo), šťuka obyčajná (Esox lucius) a iné.

 
Helcogramma rhinoceros

Systematika

upraviť

trieda [podtrieda] lúčoplutvovce (Actinopterygii): [1]

  • vývojový stupeň [podtrieda/infratrieda/nadrad] chrupkokostnaté (Chondrostei) v širšom zmysle:
  • podtrieda [nadoddelenie/infratrieda/nadrad] pravé ryby/kostnaté ryby v širšom zmysle (Neopterygii) - Vývojovo patrí do chrupkokostnatých v širšom (nie užšom) zmysle, ale tradične sa zaraďuje takto oddelene. Delí sa takto:

V niektorých systémoch sa vyskytuje taxón Actinopteri, ktorý zahŕňa:

- v starších systémoch približne Actinopterygii okrem Cladistia, alebo
- v novších aj starších systémoch (v niektorých systémoch len približne) Chondrostei v užšom zmysle a Neopterygii.

V starých systémoch niekedy chrupkokostnaté (Chondrostei) v širšom zmysle tvorili spolu s taxónmi Subholostei a Holostei taxón ganoidné ryby/sklenošupinaté ryby (Ganoidei/Ganoidea), nazývaný aj chrupkokostnaté (Chondrostei) v najširšom zmysle.

  1. Pozri zdroje uvedené k systematike v článkoch chrupkokostnaté a Neopterygii.

Iné projekty

upraviť