Početnosť (ekológia)

Početnosť alebo abundancia v ekológii je počet jedincov druhu (rastlinného alebo živočíšneho), prípadne rodu či čeľade na jednotku objemu alebo plochy. Napríklad počet sleďov na km3 mora (v danej oblasti), počet vlkov na km2 lesa a podobne.

Zdroj upraviť