Poľný potok (prítok Potôčika)

Poľný potok je krátky potok na Strednom Pohroní, v južnej časti okresu Zvolen.[1] Je to ľavostranný prítok Potôčika, meria 2 km a je tokom VI. rádu.

Pramení na styku Javoria a Pliešovskej kotliny, na juhozápadnom svahu Petrovej (698,8 m n. m.) v nadmorskej výške približne 505 m n. m., severozápadne od osady Podholienec. Tečie prevažne západným smerom územím medzi obcami Podzámčok a Dobrá Niva, cez lokalitu Panské konce. Na dolnom toku sa stáča na sever, tečie súbežne so železničnou traťou Zvolen – Krupina a juhozápadne od Podzámčoka ústi v nadmorskej výške cca 343 m n. m. do Potôčika. Nepriberá žiadne prítoky.[2]

Referencie Upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-04-15]. Dostupné online.
  2. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-04-15]. Dostupné online.