Potôčik (prítok Neresnice)

Potôčik (niekedy aj Močiarka) je potok na Hornom Pohroní, na území okresu Zvolen.[1] Je to pravostranný prítok Neresnice, meria 3,3 km a je tokom V. rádu.

Pramení v Javorí, v podcelku Lomnianska vrchovina, na severozápadnom svahu Vysokej stráne (750,5 m n. m.) v nadmorskej výške cca 550 m n. m. Od prameňa tečie juhozápadným smerom, zľava priberá krátky prítok (456,3 m n. m.) zo západného svahu Vysokej stráne, prechodne sa stáča na západ a vstupuje do Pliešovskej kotliny. Tu pokračuje na juhozápad, preteká intravilánom obce Podzámčok a pod obcou tečie smerom na juhojuhozápad. Následne preteká lokalitou Panské konce, kde mení smer toku na západ, zľava priberá prítok z juhozápadného úpätia Petrovej (698,8 m n. m.) zvaný Poľný potok, ešte podteká železničnú trať Zvolen – Krupina i cestu I. triedy č. 66 a juhozápadne od Podzámčoka ústi v nadmorskej výške približne 342,5 m n. m. do vedľajšieho koryta Neresnice.[2]

ReferencieUpraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-04-15]. Dostupné online.
  2. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-04-15]. Dostupné online.