Požežský potok

Požežský potok je potok v hornom Turci, v juhozápadnej časti okresu Turčianske Teplice. Je to ľavostranný prítok Turca, meria 5,4 km a je tokom IV. rádu.

Požežský potok
Potok
Zdrojnica Vysoký vrch, Žiar
Ústie Turiec, Požehy
Dĺžka 5,4 km
Povodie Turiec
Hydrologické poradie 4-21-05-036
Číslo recipienta 4-21-05-7659
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

PrameňUpraviť

Pramení v pohorí Žiar, v podcelku Horeňovo, na severovýchodnom svahu Vysokého vrchu (829,3 m n. m.) v nadmorskej výške približne 680 m n. m.

Opis tokuUpraviť

V pramennej oblasti tečie východným smerom, sprava priberá prítok (555,7 m n. m.) zo severovýchodného svahu Vysokého vrchu, následne sa stáča na východoseverovýchod a zľava priberá prítok z južného svahu Požežskej hlavy (673,2 m n. m.). Potom vstupuje do Turčianskej kotliny, do podcelku Diviacka pahorkatina, pričom sa stáča severovýchodným smerom. Na dolnom toku už tečie napriameným korytom smerom na sever východným okrajom Rovnej hory a preteká cez osadu Požehy. Tesne pred ústím sa ešte stáča smerom na severovýchod a severne od tejto osady, na území obce Dubové, sa v nadmorskej výške cca 487 m n. m. vlieva do Turca.