Požežský potok je potok v hornom Turci, v juhozápadnej časti okresu Turčianske Teplice.[1] Je to ľavostranný prítok Turca, meria 5,4 km a je tokom IV. rádu.

Požežský potok
potok
Zdrojnica Vysoký vrch, Žiar
Ústie Turiec, Požehy
Dĺžka 5,4 km
Povodie Turiec
Rád toku IV.
Hydrologické poradie 4-21-05-036
Číslo recipienta 4-21-05-7659
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň upraviť

Pramení v pohorí Žiar, v podcelku Horeňovo[2], na severovýchodnom svahu Vysokého vrchu (829,3 m n. m.) v nadmorskej výške približne 680 m n. m.

Opis toku upraviť

V pramennej oblasti tečie východným smerom, sprava priberá prítok (555,7 m n. m.) zo severovýchodného svahu Vysokého vrchu, následne sa stáča na východoseverovýchod a zľava priberá prítok z južného svahu Požežskej hlavy (673,2 m n. m.). Potom vstupuje do Turčianskej kotliny, do podcelku Diviacka pahorkatina, pričom sa stáča severovýchodným smerom. Na dolnom toku už tečie napriameným korytom smerom na sever východným okrajom Rovnej hory a preteká cez osadu Požehy. Tesne pred ústím sa ešte stáča smerom na severovýchod a severne od tejto osady, na území obce Dubové, sa v nadmorskej výške cca 487 m n. m. vlieva do Turca.[3]

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-10-24]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-12-12]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-10-24]. Dostupné online.