Poddanstvo

rozlišovacia stránka
(Presmerované z Poddaný)

Poddanstvo (príslušná podriadená osoba sa nazýva poddaný, príslušná vlastnosť poddanosť) môže byť:

  • všeobecne a v histórii: (právny) vzťah podriadenosti medzi osobou nižšieho stupňa (podanným) a osobou vyššieho stupňa (pánom), neslobodnosť, najmä takýto vzťah medzi nižším feudálom a vyšším (aj kráľom), pozri napr. pod feudalizmus
  • špecificky v histórii v súvislosti s roľníkmi: (právny) vzťah podriadenosti roľníka a pozemkového vlastníka (zemepána, feudála), pri ktorom je roľník osobne závislý od pozemkového vlastníka, a ktorý je typický pre stredoveké spoločenské pomery (resp. v marxistickom chápaní pre feudalizmus), pozri poddanstvo (roľníci)

Poddanosť môže byť aj:

Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.