Podhorský potok (prítok Myjavy)

Podhorský potok je potok na Záhorí, vo východnej časti okresu Senica. Je to ľavostranný prítok Myjavy, meria 2,1 km a je tokom IV. rádu.

Podhorský potok
Potok
Zdrojnica Myjavská pahorkatina
Ústie Myjava
Dĺžka 2,1 km
Povodie Myjava
Hydrologické poradie 4-13-03-009
Číslo recipienta 4-13-03-1285
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Pramení v Myjavskej pahorkatine na juhozápadnom svahu Hrabín (419,3 m n. m.) v nadmorskej výške približne 350 m n. m., priamo v osade Podhorie. Od prameňa tečie osadou juhozápadným smerom, potom sa postupne stáča na západ a na okraji osady priberá sprava prítok vznikajúci na západnom svahu Hrabín. Následne pokračuje opäť juhozápadným smerom, v lokalite Podhorie mení smer toku na juh a napokon tesne pred ústím na západ. Severoseverozápadne od obce Prietrž sa v nadmorskej výške cca 234 m n. m. vlieva do Myjavy.