Podmienenosť

Podmienenosť je závislosť od istých podmienok, vlastnosť byť spôsobený či vyvolaný podmienkami.