Pohybová hviezdokopa

Pohybová hviezdokopa je osobitný typ otvorenej hviezdokopy, ktorý je k Zemi tak blízko, že na oblohe zaberá väčšiu plochu a jej hviezdy sa pohybujú smerom k spoločnému bodu na oblohe (k vertexu). Ich zdanlivý pohyb smerom k vertexu je vyvolaný perspektívnym zbiehaním rovnobežných dráh hviezd pohybovej hviezdokopy Táto skutoč­nosť sa využíva na presné určenie vzdialenosti pohybových hviezdokôp (vzdialenosti vo vesmíre). Najznámejšie pohybové hviezdokopy sú Hyády (vzdialenosť 145 ly), Scorpio-Centaurus (72 ly) a Ursa Maior (alebo Collinder 285, vzdialenosť 330 ly), ktorá obsahuje približne 100 hviezd rozložených po celej oblohe; jej centrum tvoria jasné hviezdy Veľkého voza.

Animácia centra pohybovej hviezdokopy Collinder 285 - asterizmus Veľký voz

Encyklopédia astronómie Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.