Policie České republiky

Policie České republiky (skratka PČR) je ozbrojený bezpečnostní zbor Českej republiky, ktorého úlohou je chrániť bezpečnosť osôb a majetku, verejný poriadok, predchádzať trestnej činnosti a pôsobiť ako orgán činný v trestnom konaní. Vznikla 15. júla 1991 na základe zákona Českej národnej rady č.ˆ283/1991 Zb. zo dňa 21. júna 1991 o Polícii Českej republiky,[2] transformáciou českej časti Verejnej bezpečnosti Zboru národnej bezpečnosti.

Znak Policie České republiky[1]

PČR je podriadená Ministerstvu vnútra Českej republiky. Od policajnej reformy z 2008 (vykonanej na základe zákona č. 273/2008 Zb.) ju tvorí Policajné prezídium Českej republiky, útvary PČR s celoštátnou pôsobnosťou (napr. Útvar rýchleho nasadenia, Kriminalistický ústav[3]), krajské riaditeľstvá PČR[4] a útvary zriadené v rámci krajských riaditeľstiev PČR. Činnosť PČR riadi prezídium, na ktorého čele stojí policajný prezident (pôvodne policajný riaditeľ), ktorého vymenováva vláda ČR na návrh ministra vnútra ČR.[5]

ReferencieUpraviť

  1. Príloha č. 1 k vyhlášce Ministerstva vnitra ze dne 16. ledna 1998 o vnějším označení policie a prokazování příslušnosti k policii. Sbírka zákonů České republiky. Ročník 1998, částka 11, rozeslána dne 24. února 1998, s. 3622, obr. 6.
  2. zákon č. 283/1991 Sb. ze dne 21. června 1991 o Policii České republiky. Sbírka zákonů České a Slovenské Federativní Republiky. Ročník 1991, částka 51, rozeslána dne 15. července 1991, s. 1180-1189.
  3. Policie České republiky [online]. Praha: Policie České republiky, [cit. 2019-05-09]. Dostupné online.
  4. Policie České republiky [online]. Praha: Policie České republiky, [cit. 2019-05-09]. Dostupné online.
  5. §§ 5 a 6 zákona č. 273/2008 Sb. ze dne 17. července 2008 o Policii České republiky. Sbírka zákonů České republiky. Ročník 2008, částka 91, rozeslána dne 11. srpna 2008, s. 4086.

Externé odkazyUpraviť