Politická expozitúra

Politická expozitúra je zvláštna administratívna jednotka (akýsi "podokres") v Rakúsku, ktorú tvorí územie podliehajúce špeciálnej expozitúre-úradu (vlastného) okresného úradu.

V minulosti bolo takýchto území viac, dnes existuje už len politická expozitúra Gröbming v rámci okresu Liezen v spolkovej krajine Štajersko.

Pozri aj upraviť

Bad Aussee (expozitúra)