Polyaromatický uhľovodík

Polyaromatické uhľovodíky (PAU alebo PAH z anglického polyaromatic hydrocarbons) sú skupinou aromatických uhľovodíkov s najmenej dvoma benzénovými jadrami, ktoré vznikajú prevažne pri nedokonalom spaľovaní.

Benzo-a-pyren - štruktúrny vzorec
Antracén - štruktúrny vzorec

VlastnostiUpraviť

Existujú stovky PAU, z ktorých mnohé sú mutagénne alebo karcinogénne. Najlepšie bol preskúmaný benzpyrén (BaP), ktorý môže byť vdýchnutý, ale vstupuje do tela aj v potrave alebo cez kožu. Expozícia BaP môže viesť k ohrozeniu zdravého vývoja plodu, vzniku rakoviny, podráždeniu až popáleniu kože.[1]

Zdroje znečistenia PAUUpraviť

Významnými zdrojmi znečistenia polyaromatickými uhľovodíkmi sú priemyselné podniky (chemičky, hute, elektrárne, teplárne), ale aj spaľovacie motory dopravných prostriedkov alebo individuálne vykurovanie. Vo vnútornom prostredí môžu byť významným zdrojom PAU cigaretový dym, sviečky a vonné tyčinky alebo tepelná úprava potravín (napr. grilovanie)[2]

ReferencieUpraviť

  1. Polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU)
  2. Miroslav Šuta: Chemické látky v životním prostředí a zdraví (Ekologický institut Veronica, Brno 2008, ISBN 978-80-87308-00-4)

LiteratúraUpraviť