Polykondenzácia je viacnásobná polyreakcia, pri ktorej reagujú aspoň 2 rôzne monoméry, ktoré majú najmenej 2 funkčné skupiny. Vzniká vedľajší produkt, ktorý býva nízkomolekulová, obyčajne anorganická látka (napr :voda, amoniak, kyselina chlorovodíková). Reakcie sú vždy vratné. Rovnováha sa posúva smerom k produktom tak, že sa odčerpáva vedľajší produkt. Reakcie môžeme kedykoľvek zastaviť, lebo majú stupňovitý priebeh - prebiehajú vo viacerých stupňoch a na každom z nich sa získava určitý produkt. Reakcie sú endotermické (teplo sa dodáva). Pri reakciách sa používajú katalyzátory, ktoré ovplyvňujú priebeh stupňov reakcie. Produkty majú všeobecný názov polykondenzáty.

Polykondenzáty sa ďalej delia na:

  • polyestery - využitie na výrobu textil. vláken, náterov, živíc taktiež do kondenzátorov a na výrobu fliaš(poznáme pod názvom PET)
  • polyamidy - sú elastické,používajú sa od -15 do 105°C , sú to všetky látky s koncovkou -on :nylón,silón,krepsilón...
  • fenoplasty
  • aminoplasty - použitie na impregnáciu papiera,tkanín
  • epoxidové živice