Polynomiálna transformovateľnosť

Polynomiálna transformovateľnosť znamená, že existuje polynomiálny deterministický algoritmus, ktorý ak dostane vstup Y, tak vráti výstup X.