Polyteizmus

uznávanie a uctievanie viacerých božstiev

Polyteizmus alebo mnohobožstvo je súčasné uznávanie a uctievanie viacerých bohov, ktoré stoja voči sebe navzájom v hierarchickom pomere. Polyteistické sú iba tie náboženstvá, ktoré zjednocujú božské bytosti s pevne opísaným charakterom, s rozdelením okruhu príslušnosti v prírode, hospodárstve, spoločnosti a osobnej sfére. V polyteizme teda nejde iba o množstvo bohov v jeho panteóne. Polyteizmus (na rozdiel od monoteizmu) je predstava viery väčšiny historických i súčasných náboženstiev.

Znaky upraviť

V mytológiách polyteistických náboženstiev bývajú bohovia povahou a aj svojím prístupom bližšie k smrteľníkom, ako tí z monoteistických náboženstiev (podobajú sa ľuďom, sú pre nich typické ľudské vlastnosti, i nedostatky, nevyhývajú sa im napr. hádky, žiarlivosť, prežívajú lásky, môžu mať deti a to medzi sebou, alebo aj so smrteľníkmi). V štátoch s polyteistickými náboženstvami sa panovníci niekedy prehlasovali za bohov, či potomkov bohov.

Súčasný polyteizmus upraviť

Hlavné súčasné polyteistické náboženstvá sú šintoizmus a veľká skupina hinduistických náboženstiev (v ktorých niektoré školy sú však monoteistické, ateistické, či panteistické). Aj mnohé mŕtve náboženstvá boli polyteistické, napr. grécke či škandinávske.

Odporcovia polyteizmu nazývajú tieto náboženstvá modloslužobníctvom.

Podľa niektorých predstáv je aj viera v kresťanskú Svätú Trojicu pozostatkom polyteistických náboženstiev.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.