Pomenovanie

rozlišovacia stránka

Pomenovanie je slovné označenie osoby alebo veci, meno, názov

Pomenovanie alebo pomenúvanie môže byť:

  • nazvanie, danie mena nejakej veci (z odborného hľadiska je pomenovanie v tomto zmysle neoddeliteľné od konceptualizácie)
  • uvedenie mena
  • prenesene: priame vystihnutie podstaty náležitým menom či náležitými slovami

Pomenúvanie je v jazykovede: nominácia (jazykoveda)

Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.