Pomoc:Konflikt pri úprave článku

Predstavte si nasledujúcu situáciu:

  • Alenka na stránke klikne na „upraviť“.
  • Janko na rovnakej stránke klikne na „upraviť“.
  • Alenka dokončí svoje úpravy a klikne na „Uložiť stránku“, čím sa článok uloží v Alenkinej verzii.
  • Janko dokončí svoje úpravy a klikne na „Uložiť stránku“. Jankovi sa zobrazí stránka „Konflikt pri úprave“.

Vzhľad stránky konflikt pri úprave

upraviť

Hore je uložená Alenkina verzia stránky.

Dole je text, ktorý sa Janko chystal uložiť.

Uprostred je porovnanie rozdielov medzi oboma verziami.

Riešenie konfliktu pri úprave

upraviť

Ak Janko robil v článku iba drobné úpravy, na rozdiel od Alenky, ktorá v texte urobila zásadnejšie zmeny, môže sa Janko rozhodnúť, že vyjde z Alenkinej verzie, do ktorej doplní svoje úpravy. Pri ukladaní by mal do zhrnutia úprav vložiť informáciu „konflikt pri úprave“, aby Alenku upozornil, že bude vhodné úpravy skontrolovať.

Ak Janko výrazne upravoval text, a Alenka urobila len drobné úpravy, môže Janko začať od svojej verzie textu. Jedna možnosť je okopírovať spodný text namiesto horného a uložiť danú stránku s príslušným zhrnutím („konflikt pri úprave, pracujem na zlúčení zmien“). Potom môže Janko využiť históriu stránky a v ďalšej úprave do stránky pridať Alenkine úpravy.

Ak robili veľké úpravy Alenka aj Janko, situácia je komplikovanejšia a obaja musia spolupracovať na vyriešení situácie. Ak napr. obaja vkladali novú časť na rovnakú tému, môže byť najlepším riešením najprv uložiť Jankovu verziu a potom sa spoločne rozhodnúť, ktorá z verzií je lepšia a tú ponechať v článku.

Janko nesmie proste premazať Alenkine zmeny tými svojimi. Ak si nie ste istí, použite funkciu „rozdiel“ na histórii stránky či v zozname posledných zmien.

Skryté konflikty pri úprave článku

upraviť

Niektorí wikipediáni upravujú články tak, že si najprv skopírujú pôvodnú verziu článku do textového editora, v ktorom pracujú na množstve úprav. Nakoniec skopírujú výslednú verziu a uložia ju do Wikipédie v jedinej úprave. Ak medzitým niekto iný urobil nejaké zmeny v článku, môžu sa stratiť. Preto by mali tí, ktorí pracujú takýmto spôsobom, vždy prekontrolovať uskutočnené zmeny pomocou funkcie „rozdiel“, aby omylom nezmazali cudziu prácu.

Niekedy sa počas zlučovania vyskytnú chyby – napr. niektoré z Alenkiných úprav môžu byť nedopatrením zmazané. Alebo si Janko môže myslieť, že Alenkine úpravy už nie sú zmysluplné. V takýchto situáciách sa očakáva, že sa obaja dohodnú na tom, ako vyriešiť konflikt.

Je celkom neprijateľné, aby Alenka proste článok vrátila na svoju verziu a zrušila tým Jankove rozsiahle zmeny len preto, že Janko omylom spôsobil stratu Alenkiných drobných úprav. Bolo by to nesmierne dôležité zvlášť v prípade, že stránku potom upravoval napríklad Cyril alebo Daniel.

Alenka by v takom prípade mala stránku znovu upravovať, vložiť do nej svoje úpravy a uložiť ju s patričným zhrnutím úprav, napr. „vrátený odkaz omylom odstránený Jankom“.

Prevencia

upraviť

Konflikty pri úprave článku sú nepríjemné, takže je potrebné správať sa tak, aby k nim takmer vôbec nedochádzalo. Treba upravovať stránky, ktoré neboli nedávno upravované (môžete si vybrať zo zoznamu starých stránok).

Občas je dobre použiť šablónu Šablóna:Pracuje sa.

Do softwaru MediaWiki môže byť v budúcnosti pridaný nástroj na automatizované riešenie konfliktov pri úprave článku.