Pomoc:Projekt

Príklad použitia
Príklad použitia v článku ak zadáme:
{{projekt|q|s|b|m|wikt|text|wikispecies|commons}}

Šablóna:Projekt umožňuje vložiť jeden alebo viac odkazov na stránky iných Wikimedia projektov. Je to ekvivalent interwiki, namiesto iného jazyka sa odkazuje na iný projekt. Pridá odkaz na určený projekt do článku a panelu naľavo (do nového boxu nazvaného "iné projekty")u.

Šablóna sa vkladá do nového odseku nazvaného "Iné projekty" na konci stránky, podľa nasledovnej schémy:

== Poznámky ==
== Referencie ==
== Pozri aj ==
== Iné projekty ==
== Externé odkazy ==
== Zdroj ==

Projekty Wikimedia, na ktoré je možné odkazovať, sú: Commons, Meta, Wiktionary/Wikislovník, Wikibooks/Wikiknihy, Wikiquote/Wikicitáty, Wikisource/Wikizdroje, Wikinews/Wikisprávy a Wikidruhy. Je možné vložiť odkaz na projekt v inom jazyku (napr. anglické Wikizdroje). Nie je umožnené vkladať odkazy na ne-Wikimedia projekty (na to používajte "Externé odkazy").

Aby ste vedeli šablónu používať, mali by ste vedieť, že:

 • v jednom článku sa používa iba jedna šablóna
 • vľavo vytvára odkaz na stránku iného projektu
 • každý projekt má skratku predpony projektu (napr. wikiquote má skratku q)
 • vkladá textovú poznámku do článku, v ktorom je použitá
 • text poznámky je: "PROJEKT" ponúka "PREDMET" "PREDPONA" ŠTÍTOK. Projekt špecifikuje uvedená predpona. Predmet, predpona, odkaz a štítok sa vkladajú automaticky, ale môžu byť ľubovoľne modifikované pomocou príslušných parametrov.

Rýchly návodUpraviť

 • Použitie: {{projekt|parameter1|parameter2|...}}
  • Rovnaký názov stránky: |predpona projektu| príklad: {{projekt|wikt}}
  • Odlišný názov stránky: |predpona=názov stránky| príklad: {{projekt|n=Skúška}}
  • Iný jazyk: |projekt=jazyk:názov stránky| príklad: {{projekt|b=fr:Tentatif}}
 • Skratky predpon (slovenské alebo multilinguálne projekty):
  • Pozn.: predvolený jazyk je možné zmeniť vyznačením predpony jazyka pred odkazom (xx:)
  • |commons| (Wikimedia Commons)
  • |s| (slovenské Wikizdroje)
  • |text| plný text na Wikisource
  • |b| (slovenské Wikiknihy)
  • |n| (Wikisprávy)
  • |q| (slovenské Wikicitáty)
  • |m|meta| (Meta)
  • |wikt| (Wikislovník)
  • |wikispecies| (Wikidruhy)

Iné predponyUpraviť

 • Dlhé predpony (názvy projektov v angličtine):
  • Pozn.: predvolený jazyk je možné zmeniť vyznačením predpony jazyka pred odkazom (xx:)
  • |wikisource| (anglické Wikizdroje)
  • |wikibooks| (anglické Wikiknihy)
  • |wikinews| (anglické Wikisprávy)
  • |wikiquote| (anglické Wikicitáty)
  • |wiktionary| (anglický Wikislovník)
 • Nevkladať odkaz do textu: |nolink| ako prvý parameter
 • Iba prvá šablóna projekt v článku vytvorí box s odkazmi vľavo.
 • Špecifikovaný popis odkazu v texte (pre všetky projekty):|štítok=tento text|
 • Špecifikovaný popis odkazu v texte (pre jeden projekt):|(projekt)_štítok=tento text|
  • Odlišný popis obsahu projektu (kniha, recept...):|(projekt)_predmet= text, ktorý sa má použiť|
 • Odlišná predpona pred odkazom (z, na...): |(projekt)_predpona = predpona, ktorá sa má použiť|}}

Návod po jednotlivých projektochUpraviť

Otvorte si stránku súvisiacu s projektom, na ktorý chcete odkazovať. Ak už je prítomná šablóna Projekt, nevkladajte druhú, ale pridajte parametre do existujúcej šablóny.

Tu sa nachádzajú aj návody na konverziu starých šablón na zjednotenú projektovú šablónu.

WikizdrojeUpraviť

 • Štandardné predpony pre odkaz na Wikizdroje je "s" (štandardný jazyk: slovenčina); "wikisource" (štandardný jazyk: angličtina).
 • Existuje naviac predpona "text" na odkazovanie na plný text diela.
Príklad použitia Výsledok
{{projekt|s=Kategória:Ján Botto}} Tento a nasledovný sú najpoužívanejšie príklady použitia šablóny. Odkaz na kategóriu Ján Botto na sk.wikisource.
{{projekt|text=Smrť Jánošíkova}} Odkaz na text na Wikizdrojoch
{{projekt|s}} Odkaz na stránku s rovnakým názvom a v rovnakom mennom priestore na slovenských Wikizdrojoch.
{{projekt|wikisource}} Odkaz na stránku s rovnakým názvom a v rovnakom mennom priestore na anglických Wikizdrojoch.
{{projekt|wikisource=sk:Kategória:Ján Botto}} Rovnaké ako v prvom príklade, komplikovanejší zápis
{{projekt|wikisource=Author:Daniel Defoe}} Odkaz na text na stránku autora Daniel Defoe na anglických Wikizdrojoch.
{{projekt|s=en:Author:Daniel Defoe}} Rovnako ako predchádzajúce.
{{projekt|s=Kategória:Ján Botto|s_predmet=poézia}} Namiesto "Pôvodné diela od alebo o Ján Botto" napíše "poézia od alebo o Ján Botto"
{{projekt|s=Kategória:Ján Botto|s_predpona=xyz}} Namiesto "Pôvodné diela od alebo o Ján Botto" napíše "poézia xyz Ján Botto"
{{projekt|s=Kategória:Ján Botto|s_štítok=Jána Botta}} Namiesto "Pôvodné diela od alebo o Ján Botto" napíše "poézia od alebo o Jána Botta"
{{projekt|text=Smrť Jánošíkova|text_predmet=úryvok textu}} Namiesto "plný text di Smrť Jánošíkova" napíše "úryvok textu di Smrť Jánošíkova"
{{projekt|text=Smrť Jánošíkova|text_predpona=xyz}} Namiesto "plný text di Smrť Jánošíkova" napíše "úryvok textu xyz Smrť Jánošíkova"
{{projekt|text=Smrť Jánošíkova|text_predpona=xyz|text_štítok=Smrti Jánošíkovej}} Namiesto "plný text di Smrť Jánošíkova" napíše "úryvok textu xyz Smrti Jánošíkovej"
Staré šablóny Zodpovedajúce parametre šablóny Projekt
{{wikisource}} |s
{{wikisource|Kategória:Ján Botto}} |s=Kategória:Ján Botto
{{wikisource|Author:Daniel Defoe|en:}} |s=en:Author:Daniel Defoe

CommonsUpraviť

Staré šablóny Zodpovedajúce parametre šablóny Projekt
{{commons}} |commons
{{commons|airport}} |commons=airport
{{commons|Biella|Biella}} |commons=Biella|štítok=Biella

WikiknihyUpraviť

Staré šablóny Zodpovedajúce parametre šablóny Projekt
{{wikibooks|názov knihy/podstránka}} |b=názov knihy/podstránka

WikicitátyUpraviť

Staré šablóny Zodpovedajúce parametre šablóny Projekt
{{wikiquote}} |q
{{wikiquote|Názov}} |q=Názov

WikislovníkUpraviť

Staré šablóny Zodpovedajúce parametre šablóny Projekt
{{wiktionary}} |wikt
{{wiktionary|Názov}} |wikt=Názov

WikidruhyUpraviť

Staré šablóny Zodpovedajúce parametre šablóny Projekt
{{wikispecies}} |wikispecies
{{wikispecies|Názov}} |wikispecies=Názov

WikisprávyUpraviť

Staré šablóny Zodpovedajúce parametre šablóny Projekt
{{wikinews|Kategória:Názov kategórie}} |n=Kategória:Názov kategórie

Riešenie prípadných problémovUpraviť