Pontónový most je most na pontónoch.

Pontónový most Gdańsk-Sobieszewo v Poľsku

Sú to obyčajne dočasné stavby, no niektoré sa používajú aj dlhší čas. Používajú sa v situáciách, keď nie je ekonomicky výhodné postaviť pevný most.

Pontónové mosty využíva hlavne armáda na prekonávanie vodných prekážok, v armáde ich stavajú ženisti a aj dočasné pontónové mosty na civilné účely zvykne realizovať armáda.

Iné projekty upraviť