Port (sieťové protokoly)

Port v sieťových protokoloch je číslo, ktoré je spolu s IP adresou súčasťou identifikátora konca spojenia a slúži na priradenie spojenia konkrétnej službe. Zdrojový a cieľový identifikátor konca spojenia je tiež obsiahnutý v hlavičke paketu. Medzi protokoly využívajúce porty patria TCP, UDP a SCTP.

Číslo portu v rámci jedného počítača je zvyčajne zviazané (bind) s bežiacim procesom, ktorý dáta na tomto porte (t. j. pakety s týmto identifikátorom) prijíma alebo vysiela. V TCP aj UDP je port 16-bitové celé číslo bez znamienka, teda v rozsahu 0 až 65 535. Mnohé sieťové služby používajú pevne určený port. IANA udržiava zoznam služieb, ktoré bežia na známych portoch (well-known ports, v rozsahu 0–1 023) a registrovaných portoch (1 024–49 151). Dynamické a/alebo privátne porty v rozsahu 49 152–65 535 nemajú registrované služby a využívajú ich rôzne aplikácie. Zoznam známych portov sa nachádza na väčšine systémov v /etc/services (Unixové sytémy), %System%\system32\drivers\etc\services (Windows NT, XP).