N-bitové počítače
4-bit 8-bit 16-bit 32-bit 64-bit 128-bit
N-bitové aplikácie
4-bit 8-bit 16-bit 32-bit 64-bit 128-bit
N-bitová veľkosť dát
4-bit 8-bit 16-bit 32-bit 64-bit 128-bit
nibble bajt
oktet
word dword qword
Bajt (slabika) je v užšom pojatí najmenšia adresovateľná jednotka na danom systéme. Podobne slovo je rovnakej veľkosti ako register. Pozri aj bajt a word (dátový typ).

V informatike, 16-bitový je prídavné meno používané na popis celých čísel, alebo iných dátových jednotiek, ktoré sú najviac 16 bitov (2 oktety) široké, alebo na popis CPU architektúr založených na registroch, adresových zberniciach alebo dátových zberniciach takejto veľkosti.

Medzi známe 16-bitové procesory patria Intel 8086, Intel 80286, WDC 65C816 použitý v Super Nintende a Motorola M68000.

16-bitové celé číslo vie uchovať jedinečných hodnôt. V bezznamienkovej reprezentácii sú tieto hodnoty celé čísla od 0 do 65535. Použitím dvojkového doplnku sú možné hodnoty v rozsahu od -32768 do 32767.

Pozri aj

upraviť