Otvoriť hlavné menu

Port Metro Vancouver (oficiálne Vancouver Fraser Port Authority[1]) je názov novej organizácie pre lodnú dopravu a s ňou súvisiacu pozemnú a námornú prepravu tovaru a pasažierov v oblasti Metro Vancouver.

Port Metro Vancouver
Port Metro Vancouver
Základné informácie
 Vznik  1. január 2008
 Zlúčené prístavy  Port of Vancouver
 North Fraser Port Authority
 Fraser River Port Authority
 Zemepisná poloha
 - Zemepisná šírka
 - Zemepisná dĺžka

 49°17'14" S
 123°05'35" Z
 Územie prístavu
 - Pobrežie
 - Pevnina
 - Vodná plocha

 600 kilometrov
 Počet terminálov  32 (vrátene 2 pre výletné lode)
 Počet pasažierov na
 výletných lodiach
 910 000 pasažierov za
 fiškálny rok 2005
 Hrubý domáci produkt
 (HDP)
 6,3 miliárd C$ za
 fiškálny rok 2007
Predstavenstvo
 Predseda
 Podpredseda
 Sarah Morgan-Silvester
 John T. Willcox
 Ďalší členovia
 predstavenstva Anne Bancroft-Jones
 Robert James Carwell
 Pat Jacobsen
 Andrew Johnston
 Tom Longworth
 Craig Neeser
 Helen Sparkes
 R. V. (Bob) Wilds
 T. Richard Turner
 Prezident a CEO  Robin Silvester
Oficiálna stránka

DejinyUpraviť

Pred fúziouUpraviť

Pred vznikom tejto organizácie boli v oblasti Metro Vancouver tri oddelené prístavné úrady: Port of Vancouver, ktorý bol najväčším prístavom v Kanade, Fraser River Port Authority a North Fraser Port Authority.

Aj keď boli tieto prístavy finančne sebestačné, federálna legislatíva upravujúca ich činnosť nebola veľmi efektívna. Keďže všetky tri prístavy boli samostatné právne subjekty, boli nútené súťažiť so sebou navzájom. V roku 2006 si toho všimli miestne médiá, pričom sa zistilo, že nedávno rozšírené doky Fraser Surrey Docks, ktoré prevádzkoval Fraser River Port Authority v North Delta, boli nevyužité po tom, čo sa ich hlavný prepravca CP Ships rozhodol presťahovať do zariadení patriacich Port of Vancouver, ktoré sa už blížili ku svojej plnej kapacite.[2]

No ozvali sa aj hlasy proti prípadnej fúzii, ktoré sa obávali, že nový úrad nerozpozná potrebu zvláštnej starostlivosti o rieku Fraser. John Cummins, poslanec za obvod Richmond East - Delta označil fúziu za „výpredaj“ North Fraser River Authority medzinárodným námorným prepravcom.[3]

V júni 2006 povolilo federálne ministerstvo dopravy týmto trom prístavným úradom vypracovanie štúdie o zlepšení efektivity vancouverských prístavov ich fúziou do jedného. Výsledná správa zdôraznila niekoľko výhod fúzie a 16. júna 2006 ministerstvo dopravy udelilo „Osvedčenie o zámere zlúčiť prístavné úrady“. 21. decembra 2007 kanadská vláda uverejnila osvedčenie o zlúčení, ktoré umožnilo trom prístavným úradom zlúčiť sa do jedného s účinnosťou od 1. januára 2008.

Po fúziiUpraviť

Po fúzii sa prístavná správa dostala do sporu s mestom Mission nad plánom postaviť kontajnerový terminál v ekologicky citlivých mokradiach. Prístavné orgány pripustili, že takéto plány existovali už pred fúziou a aj to, že neboli vopred konzultované s dotknutými obyvateľmi.

Zástancovia jeho výstavby argumentujú tým, že nový terminál prispeje k zníženiu emisií a nákladnej dopravy v celom regióne a odľahčí dopravnej infraštruktúre, zatiaľ čo kritici sa domnievajú, že kamióny sa môžu radšej pohybovať cez mesto a pôsobiť dopravné a environmentálne problémy tam. Veľa obyvateľov sa tiež obáva, že kontajnerový terminál bude nevzhľadný.[4]

ReferencieUpraviť

  1. Port Metro Vancouver [online]. [Cit. 2010-04-25]. Dostupné online. (po anglicky)
  2. Container docks in Surrey idle after $190m expansion [online]. Vancouver Sun, [cit. 2010-04-25]. Dostupné online. (po anglicky)
  3. Port authorities set to amalgamate [online]. Delta Optimist, [cit. 2010-04-25]. Dostupné online. (po anglicky)
  4. Mission port plan doesn't sail [online]. Abbotsford Times, [cit. 2010-04-25]. Dostupné online. (po anglicky)