Zemepisná šírka alebo geografická šírka je jedna z geografických súradníc, pomocou ktorej určujeme matematickú polohu miesta na Zemi. Je to uhlová vzdialenosť meraná od rovníka. Udáva sa v stupňoch od 90° južnej zemepisnej šírky (j. z. š. / j. g. š.) po 90° severnej zemepisnej šírky (s. z. š. / s.g.š.). Body s rovnakou zemepisnou šírkou tvoria kružnicu zvanú rovnobežka.

1° z. š. ≈ 111 km

Dôležité rovnobežky
južný pól 90° j. z. š.
južná polárna kružnica 66° 33' j. z. š.
obratník Kozorožca 23° 27' j. z. š.
rovník 0° z. š.
obratník Raka 23° 27' s. z. š.
severná polárna kružnica 66° 33' s. z. š.
severný pól 90° s. z. š.

Pozri aj

upraviť