Rovnobežka (geografia)

Rovnobežka v geografii je myslená kružnica na zemskom povrchu s rovnakou zemepisnou šírkou. Kolmo na rovnobežky prechádzajú poludníky.

Najvýznamnejšie rovnobežky

Významné rovnobežky

upraviť