Severný polárny kruh

Severný polárny kruh (správnejšie severná polárna kružnica) je myslená kružnica, ktorá pretína všetky najjužnejšie miesta na severnej pologuli, z ktorých je možné vidieť počas 24 hodín Slnko za letného slnovratu, teda kde Slnko, za letného slnovratu nezapadne za obzor, a na ktorých Slnko za zimného slnovratu nevyjde nad obzor.

Poloha severnej polárnej kružnice

Geograficky je definovaný rovnobežkou 66° 33' severnej zemepisnej šírky.