Portrétna fotografia

Portrétna fotografia je zachytenie podoby jednej alebo viacerých osôb na fotografiu, v ktorej prevláda tvár a jej výraz. Cieľom je, aby fotografia zobrazila podobu, osobitosť alebo tiež jej náladu. Rovnako ako ostatné spôsoby portrétovania, zameriava sa fotografia predovšetkým na tvár osoby, ale na snímke môže byť aj telo a doplňujúce pozadie. Portrét nie je náhodná snímka, ale komponovaný obraz osoby v statickej pozícii. Portrét často zobrazuje osobu hľadiacu priamo do kamery.

John William Draper: daguerrotypia jeho sestry Dorothy Draper (jún 1840); jedna z najstarších portrétnych fotografií ženy na svete

História

upraviť

Portrétna fotografia existovala od vynálezu fotoaparátu. Bola často lacnejšia, prístupnejšia a rýchlejšia ako technika portrétnej maľby. K veľkému rozšíreniu došlo s vynálezom daguerrotypie. Fotografické štúdiá vznikali vo všetkých väčších mestách po celom svete. Štýl týchto raných diel zodpovedá vtedajším technickým požiadavkám: 30 sekundová expozícia, maliarske a estetické požiadavky. Pre dlhotrvajúce nehybné zotrvanie pred kamerou pri výrobe daguerrotypií a kalotypií boli potrebné rôzne podpierky pre hlavu a telo.

Rozdelenie portrétnej fotografie

upraviť
  • Charakteristický portrét - preferuje charakterizačnú zložku pred ostatnými dvoma (podoba, výtvarné riešenie). Ukazuje konkrétneho človeka, vyjadruje jeho príslušnosť k určitej sociálnej, vekovej, profesijnej, zdravotnej a inej skupine. Pri vytváraní charakteristického portrétu musíme prihliadať nie k tomu, či jedinec do nejakej skupiny skutočne patrí, ale či vyzerá ako príslušník danej skupiny. Príslušnosť k určitej profesii zľahčuje fakt, že veľká časť profesií je odlíšená rovnošatou (vojaci, hasiči, policajti, letušky), alebo pracujú v určitom typickom prostredí (kaderníčky, baníci, lekári, učitelia).
  • Sociálny portrét - jeho tvorbe sa venujú fotografi so silným sociálnym cítením. Snímka má motivovať jedinca a inštitúcie k potrebnej náprave na snímke zobrazených nedostatkov, prípadne krívd. Sociálny portrét zahŕňa sociálne postavenie ľudí v spoločnosti od žobrákov, bezdomovcov, prostitútok, až po politiku, herca, športovcov alebo "horných desaťtisíc". Pri tvorbe sociálneho portrétu je potrebná asimilácia s prostredím a získanie dôvery fotografovaných, inak fotografovanie odmietnu, alebo prehnane teatrálne pózujú. Pri tvorbe charakteristických portrétov so sociálnou tématikou je treba k portrétovaným pristupovať veľmi citlivo, pretože sú zvyčajne citovo zraniteľní.
  • Identifikačný portrét - podobenka.
  • Prezentačný portrét - svadobné fotografie, herci, politici, športové fotografie.
  • Dokumentačný portrét - policajné fotografie.
  • Novinárska fotografia - pri činnosti, deji.
  • Štúdia hlavy - výtvarná fotografia.

Súčasnosť

upraviť
 
Typický príklad súčasného rodinného portrétu..

Súčasní zahraniční umelci Cindy Sherman, Barbara Kruger, Mitch Kern a ďalší používajú portrétne fotografie ako prostriedok pre sociálnu kritiku.

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Portrétní fotografie na českej Wikipédii.