Potápačské hodiny

Potápačské hodiny sú hodinky alebo miniatúrny náramkový počítač, ktorý je určený na potápanie. Jeho úlohou je podávať potápačovi aktuálne všetky potrebné informácie o ponore.

Potápačské hodinky (počítač)

Medzi základné funkcie patrí:

  • meranie, indikácia a integrácia okamžitej hĺbky ponoru
  • meranie a indikácia času stráveného pod hladinou
  • vypočítavanie bezdekompresného času prípadne dekompresných zastávoch v závislosti od implementovaného dekompresného algoritmu
  • indikácia výstupovej rýchlosti
  • meranie miery nasýtenia dusíkom
  • použitie rôznych dýchacích plynov
  • meranie a indikácia kyslíkovej toxicity