Používateľ

rozlišovacia stránka

Používateľ (nesprávne alebo zastarano [Poznámka 1][1][2][3]: užívateľ) môže byť:

  • ten, kto niečo používa, napr. používateľ spisovného jazyka, používateľ katalógu, používateľ encyklopédie, pozri pod používanie
  • v informatike: osoba alebo skupina ľudí, ktorá na riešenie svojich úloh používa zariadenie na spracovanie dát a je s ním v bezprostrednom styku (napríklad cez terminál) alebo ktorá používa softvér, pozri používateľ (informatika)

Referencie upraviť

  1. MACKO, Ondrej. Jazykové okienko: Ako je to s výrazmi "používateľ / užívateľ" programu? [online]. touchit.sk, 2016-11-22, [cit. 2017-10-20]. Dostupné online.
  2. KÁLMÁNOVÁ, K.: Užívateľ a používateľ. In: Kultúra slova, 2009, roč. 43, č. 1, str. 63 dostupné online
  3. Užívateľ vs. Používateľ [online]. sccg.sk, [cit. 2017-10-20]. Dostupné online.

Poznámky upraviť

  1. Všetky doklady (citácie) pre nesprávnosť / zastaranosť pozri v článku užívanie

Pozri aj upraviť

Zdroj upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.