Používateľ

rozlišovacia stránka

Používateľ (nesprávne alebo zastarano [1]: užívateľ) môže byť:

  • ten, kto niečo používa, napr. používateľ spisovného jazyka, používateľ katalógu, používateľ encyklopédie, pozri pod používanie
  • v informatike: osoba alebo skupina ľudí, ktorá na riešenie svojich úloh používa zariadenie na spracovanie dát a je s ním v bezprostrednom styku (napríklad cez terminál), pozri používateľ (informatika)

Pozri ajUpraviť

ZdrojeUpraviť

  1. Doklady pre nesprávnosť/zastaranosť pozri v článku užívanie
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.