Povýšenie (hodnosť)

Povýšenie je vymenovanie vojaka, policajta atp. do vyššej hodnosti. Opakom povýšenia je degradácia.

Obvykle sa povyšuje o jeden hodnostný stupeň, v prípade vykonania nejakého hrdinského činu, alebo úspešného realizovania významnej vojenskej akcie aj o viacero stupňov. Jedinec môže byť povýšený aj in memoriam.