Sférická astronómia

(Presmerované z Pozičná astronómia)

Sférická astronómia je odbor astronómie, ktorý sa zaoberá určovaním polohy objektov na nebeskej sfére, ako sú viditeľné v určenom čase, dátume a mieste na Zemi. Je to jeden z najstarších odborov astronómie. Je závislá od matematických metód sférickej geometrie a astrometrických meraní. Tento vedný odbor sa tiež nazýva aj pozičná astronómia.

Pozri aj

upraviť