Pozorovateľ je ten, kto formuje systém v súlade so svojimi (výskumnými, riadiacimi, organizačnými atď.) cieľmi. Ak napr. skúmame vymedzenie abstraktného systému ako ľubovoľného súboru premenných, potom úlohou pozorovateľa je urobiť výber takého súboru z počtu premenných, ktoré sú typické pre reálny objekt.

Iné projekty

upraviť

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.