Právny audit (angl. legal audit [tento angl. termín má aj iný význam]) alebo právne due diligence je časť hĺbkového auditu (due diligence) organizácie, ktorá je zameraná na právne záležitosti (najmä na právne posúdenie dokumentov, zmlúv a súdnych sporov organizácie a pod.).

Napríklad jedna spoločnosť ponúkajúca právny audit uvádza, že Dôraz sa však kladie predovšetkým na získanie a posúdenie relevantných informácií o spoločníkoch (akcionároch), majetkovej účasti cieľovej spoločnosti na podnikaní iných spoločností, pracovnoprávnych vzťahoch, úverových vzťahoch a iných zmluvných vzťahoch, právach a záväzkoch voči tretím osobám, daniach, právach duševného vlastníctva a pod. [1]

Externé odkazy

upraviť
  1. DT Legal, Oblasť poskytovaných právnych služieb, Právny audit – Due Diligence, http://www.dtlegal.sk/index.php?id=24[nefunkčný odkaz]