Prázdna množina

množina neobsehujúca žiadne prvky

Prázdna množina je taká množina, ktorá nemá nijaký prvok. Napríklad množina všetkých prirodzených čísel ležiacich v intervale (1, 2) je prázdna; množina všetkých racionálnych čísel ležiacich v tomto intervale nie je prázdna. Prázdna množina za označuje symbolom {} alebo ∅.

V axiomatickej Zermelo-Fraenkelovej teórii množín je existencia prázdnej množiny priamo postulovaná axiómou prázdnej množiny.

Externé odkazy

upraviť