Príslopský potok (prítok Valaského potoka)

Príslopský potok je potok v dolnom Turci, v západnej časti okresu Martin. Je to pravostranný prítok Valaského potoka, meria 4,6 km a je tokom VI. rádu.

Príslopský potok
potok
Zdrojnica Malá Fatra
Ústie Valaský potok
Dĺžka 4,6 km
Povodie Turiec
Rád toku VI.
Hydrologické poradie 4-21-05-096
Číslo recipienta 4-21-05-6974
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň upraviť

Pramení v Malej Fatre, v podcelku Lúčanská Fatra, v časti Lúčanské Veterné hole, na južnom svahu Podkovy (1 436,8 m n. m.) v nadmorskej výške približne 1 260 m n. m.

Opis toku upraviť

Od prameňa tečie najprv na krátkom úseku na juh, sprava priberá krátky prítok, ďalej tečie juhojuhovýchodným smerom cez Príslopskú dolinu a z pravej strany priberá prítok z východného svahu Humienca (1 398,0 m n. m.). Následne pokračuje juhovýchodným smerom geomorfologickou časťou Martinské predhorie a preteká chatovou osadou. Napokon sa stáča východným smerom a v osade Lázky ústi v nadmorskej výške cca 510 m n. m. do Valaského potoka.