Pracovná plocha (angl. desktop) je plocha zobrazovaná počítačom na monitore (pôvodne v Apple Macintosh), dnes hlavne vo Windows, ktorá napodobňuje plochu pracovného stola.

Pracovná plocha je rozhranie, ktoré je jednotiacim prvkom koncepcie použitej v GUI - grafickom používateľskom rozhraní s cieľom pomôcť užívateľom lepšie pracovať s počítačom. Pracovná plocha zobrazuje na monitore počítača objekty, ako sú dokumenty a adresáre vo forme, ako keby ich používateľ mal pred sebou rozložené na stole. Dokument je možné otvoriť v okne, čo je ekvivalent papierovej kópie dokladu umiestneného na stole. Na ploche sú použiteľné malé aplikácie (desktopové príslušenstvo) - kalkulačka, poznámkový blok, ktoré opäť "nahrádzajú" reálne objekty. Pracovná plocha ako metafora bola rozšírená o rôzne implementácie - odpadkový kôš, disky a sieťové zväzky - kancelárske zásuvky a skrine, a pod.