Stolový nábytok

druh nábytku
(Presmerované z Stôl)

Stolový nábytok alebo len stôl je druh nábytku. Je zhotovený zo širokej tabule (dosky) vodorovne spočívajúcej na podstavcoch, tzv. nohách (obyčajne štyroch), používaný pri práci, pri podávaní jedál, bohoslužbe (oltár) a pod. Poznáme veľa druhov stolov.

Kuchynský stôl so stoličkami

KonštrukciaUpraviť

Základné rozmery stolovUpraviť

Medzi základné rozmery stolov patrí:

  • veľkosť stolovej dosky

Pri určovaní veľkosti stolovej dosky treba vychádzať z: potreby miesta pre osoby, potreby miesta pre potreby a predmety na stolovej doske a z podmienok na umiestnenie stola v miestnosti.

Šírka jedného miesta za stolom sa určuje šírkou lakťov. Pohybuje sa od 500 - 750 mm.

Plocha stolovej dosky pri písaní by mala byť asi 750 x 600 mm, a pri stolovaní asi 600 x 400 mm.

  • výška stolovej dosky nad dlážkou

Výška stolov je určená podľa využiteľnosti. Či sú to stoly napr. odkladacie, spoločenské, jedálenské, viacúčelové alebo pracovné v stoji...

Výška stolovej dosky pri písaní a pri stolovaní by mala byť asi 720 x 730 mm.

Konštrukcia nosnej častiUpraviť

 
Konštrukcia stola (1. stolová doska, 2. nosná časť stola)

U stolov rôzneho typu nosnú časť tvoria: nohy, nohy s lubmi, boky, skrinky, stolíky, konzoly. U stolov jedálenských sa ako nosná časť používajú nohy s lubmi. Spojenie nohy s lubom môže byť nerozoberateľné (na čap a dlab a na kolíky) alebo rozoberateľné (napr. skrutky).

Nohy a luby sa väčšinou vyrábajú z masívneho dreva ale aj kovu. Tvar nôh môže byť štvorcový, obdĺžnikový, troj-, šesť-, osem-, uholníkový atď. Tvar lubov je väčšinou štvorcový, obdĺžnikový alebo kruhový prierez.

Spôsoby zväčšovania stolovej doskyUpraviť

Stolová doska sa dá zväčšiť rôznymi spôsobmi. Sú to napr.:

  • stoly s prídavnými stolovými doskami na hranách nepohyblivej stolovej dosky
  • stoly s prídavnými stolovými doskami na hranách pohyblivej stolovej dosky
  • stoly s rozdelenou základnou stolovou doskou a prídavnými stolovými doskami v strede medzi nimi
  • stoly s preklápacou prídavnou stolovou doskou

Stoly spoločenské, písacieUpraviť

 
Písací stôl

Spoločenské stoly predstavujú skupinu stolového nábytku, ktoré môžu byť rôznych tvarov, rôznej konštrukcie a z rôznych materiálov. Konštrukcia týchto stolov je podobná ako stolov jedálenských pričom nároky na pevnosť sú tu nižšie. Väčšie rozdiely sú vo voľbe materiálov na stolovú dosku.

Písacie stoly - v súčasnosti prevláda výroba písacích stolov z veľkoplošných materiálov s demontovateľnou konštrukciou. Písacie stoly sú väčšinou doplnené závesnými zásuvkami alebo pojazdnými kontajnermi.

Galéria rôznych druhov stolovUpraviť

Iné projektyUpraviť